Skammen – vad och hur den är

Skammen – vad och hur den är

Skam är en känsla. Alla bär vi på känslor. De hjälper oss med verkligheten och med att hantera tillvaron. Med känslor kan vi avgöra vad vi skall passa oss för eller vara lite försiktigare med och vad som är rätt eller fel. Dessa behöver vi för att överleva, för att kunna bevara de vi är och för att gå in och sätta gränser.

Skammen gör oss förnedrade, den gör så att vi börjar tvivla på oss själva. Har vi en starkare form av skam går den ner djupare och riktar in sig på oss själva som personer, nedvärderar och får oss att känna oss som dåliga människor. Skammen kan till och med hota vårat liv.

Jag brukar försöka tänka känslor som funktioner. Alla berättar de någonting och alla finns de där för att skydda oss. Lika så skammen.

När skammen ökar skapar den inte bara en känsla utan även en blandning av många känslor. Skammen byter skepnad och det är därför den är så svår att beskriva. Har du mycket skam inom dig och har haft det under en lång tid (vilket jag tror att dom flesta har om man inte har bearbetat skam tidigare) så har du kokat ner detta till en soppa av olika känslor. Då är det väldigt svårt att se vilka känslor som är skam och vilka som inte är det.

Skammen byter skepnad och det är därför den är så svår att beskriva. Har du mycket skam inom dig och har haft det under en lång tid (viket jag tror att dom flesta har om man inte har bearbetat skam tidigare) så har du kokat ner detta till en soppa av olika känslor just nu. Då är det väldigt svårt att se vilka känslor som uppkommer på grund av skam.

Den goda, naturliga och tillhöriga skammen

Denna sunda skam i den mildaste form, att blygas, fungerar som en väckarklocka eller kan liknas som ett elstängsel. Skammen berättar när du har passerat någons privata område eller stigit över någon annans gräns eller kränkt någon annans värdighet. Du får ett slag på fingrarna för att du är inne i någon annans integritet eller försöker ta dig in.

Detta fungerar såklart lika åt andra hållet. Skammen säger till mig att det är dags för mig själv att sätta en gräns, den berättar att någon överträtt din gräns eller integritet.

Denna skam fostrar oss till väl bemötande och omsorg med andra människor, att acceptera och respektera andra som individer.

Måttlig skam – varför mår jag inte bra?

Ååååh, vad många gånger jag har ställt denna fråga till mig själv. Jag har allt jag önskar, vad är det som är fel när allt ser ut som att det är rätt? Jag vet inte hur många gånger jag har sagt ’’jag vet inte’’ när någon frågar vad det är när jag varit ledsen och det är helt rätt. Jag har inte kunnat sätta ord på det. Man känner det och ser det lite diffust framför sig och inte tillräckligt tydligt för att kunna tyda.

Jag tror eller är väldigt säker att detta är en samhällsfråga idag för många. Varför mår alla så dåligt? Vi i Skandinavien ses ju som ett av de ställen i världen som har det allra bäst. Psykiskt sjuka bland unga ökar, fetma bland unga ökar, sjukskrivningar för utmattningsdepression ökar osv.. Varför?? Jag tror att de flesta av oss vet svaret om vi bara skulle våga se det.

Skamtankar – ifrågasätter och kritiserar mig själv som person. Röster som säger att jag inte duger, att jag inte är bra nog, jag har inte gjort tillräckligt, jag hade kunnat göra mer, förstått mer eller älskat mer. Dessa röster tär på livsglädjen, stoltheten och lyckan över att jag är den jag är och istället så skäms jag över mig själv som person.

Ur dessa tankar är det ju inte så konstigt att det växer fram prestationsångest och prestationsproblematik. Eftersom vi inte duger för de vi är så försöker vi kompensera med att göra mer och prestera och på så vis kompensera för det andra. Denna skamproblematik kan i slutändan leda till utbrändhet och utmattning med sjukskrivning.

Personer med måttlig skam ägnar en stor del av sin energi åt att ’’vara rätt’’ och att ’’inte gör fel’’. Denna mening träffar mig rakt i hjärtat kan jag villigt erkänna. Exakt så beskrivs min vardag, inte kanske fullt ut idag men för 2 år tillbaka.

Skammen har många ansikten, här är några:
 • Överdriven blyghet
 • Osäkerhet i sociala situationer
 • Känslor av otillräcklighet
 • Missnöjdhet med sig själv och sin kropp
 • Konflikträdsla
 • Inte kunna ta kritik
 • Depressivitet
 • Ensamhetskänslor
 • Lätt för att bli stressad

Den massiva, kalla, giftiga och majestätiska skammen

Detta är den kraftigaste formen av skam. När den måttliga skammen går över och blir massiv blir hela våran existens ifrågasatt. Vi känner oss nedvärderade, avklädda eller hotade på ett väldigt obehagligt sätt. Man blir ifrån tagen sin värdighet som människa.

Symptomen för denna typ av skam är bl.a.:
 • Social fobi
 • Panikångest
 • Depressioner
 • Traumasymptom
 • Förvrängt förhållande till sin egen kropp
 • Svårförklarliga känsloutbrott
 • Beroende och missbruk
 • Klängighet eller avstånd
 • Överdrivna kontrollbehov
 • Perfektionism
 • Känslor av värdelöshet, meningslöshet eller hopplöshet

Den måttligt skammade människan är rädd för att hon inte duger. Den massivt skammade människan vet att hon inte duger. Hon bär på någonting som behöver döljas till varje pris. Hos den måttligt skammade människan ligger självkritiken och vaktar. Hos den massivt skammade människan ligger självhatet.

Den massivt skammade människan bär på känslor som, maktlöshet, kraftlöshet, ensamhet, hjälplöshet, värdelöshet och hopplöshet.

Nu vet ni lite mera om vad skam är, kanske kan ni till och med se vilken grupp ni tillhör?

Läs mera om vad ’’att skamma och att bli skammad’’ innebär. (klicka på länken)Följ mig:

Facebookinstagram


Dela inlägget:


Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

CommentLuv badge